INTEGRITETSPOLICY


Vi på Olssons Fönsterputs är måna om att den information som du lämnar till oss ska vara skyddad på rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Därför har vi skrivit ihop en integritetspolicy där du kan hitta all information gällande detta - vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.


Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018.


Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är:

  • personnummer
  • namn
  • adress


Vilka uppgifter sparar vi, och varför?

Vi på Olssons Fönsterputs sparar uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress samt personnummer. Vi gör det för att korrekt kunna hantera/utföra din beställning, följa bokföringslagen, samt för att kunna kontakta dig vid behov. Ditt personnummer sparar vi för att du ska kunna ha möjlighet att få RUT-avdrag på våra tjänster.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara dina uppgifter i 7 år efter utfört arbete.


Vilka delar vi dina uppgifter med?

Vi är tvungna att dela dina uppgifter med vissa för att vårt arbete ska fungera. Det är två parter som alltid får del av dina uppgifter vid utfört arbete. De parterna är:

  • Personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. I vårt fall handlar det om ett företag som ägnar sig åt bokföring, så att vår bokföring kan skötas på rätt sätt enligt svensk lag.
  • Självständigt personuppgiftsansvariga. Självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Joakim Olsson

Olssons Fönsterputs

Organisationsnummer: 910402-xxxx

Adress: Älggatan 1A, 57440 Vetlanda

Telefon: 0738224686

E-post: info@olssonsfonsterputs.se


Samtycke

När du som kund beställer ett arbete av oss samtycker du till att vi får spara och behandla dina uppgifter som du har lämnat till oss, samt att vi får lämna ut dem till företag och organisationer som är tvungna att ha dem för att vi ska kunna utföra vår tjänst. Om du lämnar felaktiga personuppgifter kan vi inte utföra din tjänst och har därmed rätt att neka dig ditt köp.

INTEGRITETSPOLICY